Algemene voorwaarden

Wanneer u bij Pastiq een bestelling plaatst, bent u akkoord gegaan met de volgende algemene voorwaarden;

1.PRIJZEN

1.1. De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro's en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart vermeld bij het bedrag van de bestelling.
1.2. Pastiq kan niet aan haar aanbiedingen, acties of kortingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2. HERROEPINGSRECHT

2.1. Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post) binnen de EU koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een 'afkoelingsperiode' van minimaal 7 werkdagen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken. Indien u besluit binnen 7 werkdagen na plaatsen van uw bestelling van de koop af te zien, kunt u het pakket (mits ongedragen, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd) retour zenden aan Confectieatelier Pastiq Rotterdamseweg 386 B-10 2629 HG Delft. Dit geldt alleen voor kledingstukken die u uit de collectie gekocht heeft. Een kledingstuk dat Pastiq speciaal voor u gemaakt heeft, kan niet geretourneerd worden. 
U dient Pastiq hiervan ook op de hoogte te stellen via mail naar info@pastiq.nl.

Na ontvangst van het pakket zal het door u betaalde bedrag (minus de verzendkosten) binnen 7 werkdagen aan u worden terug betaald.

 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De totstandkoming van de overeenkomst is een feit op het moment dat u het bedrag, zoals vermeld in de bevestigingsmail op Rabo bank te Delft rekeningNL05 RABO 01029.78.948 heeft betaald.

3.2.Artikelen die op voorraad zijn, worden binnen 5 dagen na ontvangst van uw betaling verstuurd.

Onder voorbehoud van overmacht zoals stakingen ed.

 

4. INDIEN NIET VOORRADIG

 

Indien een artikel is uitverkocht, wordt u hiervan op per mail op de hoogte gebracht. Wanneer de stof van het door u gekozen artikel nog op voorraad is, zal uw bestelling speciaal voor u gemaakt worden, het kan zijn dat hierdoor de levertijd enkele dagen langer is, hiervan wordt u per mail op de hoogte gebracht.

 

5. VERZENDING

5.1. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen,  vermeld.

Wanneer de verzendkosten € 1,- bedragen, wordt het pakket verzonden via Post.nl, Pastiq neemt geen verantwoording voor het zoek raken van pakketten. 

Pastiq bepaald aan de hand van het product en formaat pakket de verzendwijze. Dit kan DHL of Post.nl zijn. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de dan geldende tarieven. 

Indien u een andere manier van verzenden wenst, kun u dit kenbaar maken door te mailen naar info@pastiq.nl.

5.2. U verplicht zich ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan Pastiq verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Ook garandeert u zich dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.

 

6. RISICO-OVERGANG

6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op u als consument over op het moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door consument aan te wijzen derden.

 

7. KLACHTEN

7.1. U hebt de plicht het geleverde product op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een termijn van 5 kalenderdagen te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met de hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarna in het normale (handels-) verkeer gelden.

7.2. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 5 kalenderdagen na levering per e-mail aan info@pastiq.nl (met vermelding van ordernummer en telefoonnummer) gemeld te worden. Hierover wordt dan binnen 5 kalenderdagen contact met u opgenomen.

7.3. Garantie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 

8. PRIVACY
8.1. Pastiq garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw toestemming.

8.2. Pastiq zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw bestelling in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

10. GEGEVENS PASTIQ
Confectieatelier Pastiq
Contactpersoon: Pascale Touw
Rotterdamseweg 386B10 

2629 HG Delft
websites: www.pastiq .nl         
email adres: info@pastiq.nl
06 – 28 26 81 83
KvK Den Haag 24 48 71 92
Rabo bank  NL05 RABO 0102.9789.48

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven
print zoom-in zoom-uit Winkelmandje
Uw winkelmandje is nog leeg! Voeg eerst artikelen toe.
Winkelmandje bijwerken
Bestel inhoud winkelmand